GODZINY OTWARCIA
Przedszkola są czynne od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy od godziny 7:00 - 18:00. W Wigilie i sylwestra przedszkola są czynne w zależności od zapotrzebowania rodziców.

POSIŁKI
Posiłki są gotowane na miejscu. Personel kuchenny dba o odpowiednio dobraną kalorycznie dietę dla dzieci.

• Śniadanie
Godzina 09:00
Kolorowe kanapki z wędliną i nabiałem i pomidorem, ogórkiem.
Zupy mleczne, herbata lub kakao.

• 2 Śniadanie
Godzina 11:00
Owoce i soki

• Obiad
Godzina 12:00
Zupa
Dania mięsne lub jarskie oraz surówki i kompoty z owoców.

• Podwieczorek
Godzina 14:30
Ciasto domowego wypieku, kisiel, budyń, soki owocowe, jabłka
zapiekane w cieście, sałatki owocowe itp.

• Kolacja
Godzina 17:00
Kanapki z serem, wędliną, dżemem, pasztetem.
Herbata oraz soki owocowe.

posilki nie są limitowane.

WYPOCZYNEK
Po obiedzie przeprowadzane są we wszystkich grupach zajęcia wyciszające - czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, natomiast grupa dzieci najmłodszych udaje się na spoczynek na swoje leżaczki.

 

Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia prowadza wykształceni specjaliści istruktorzy i trenerzy w poszczególnych dziedzinach.
Poprzez zajęcia zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój a także odkrywamy ich talenty i zainteresowania.

W Przedszkolu "Bajeczka" oferowane są następujące zajęcia dodatkowe które odbywają się 2 razy w tygodniu i wliczone są w koszt czesnego:

• język angielski
• rytmika
• zajęcia plastyczne ze sztuką
• warsztaty integracyjne
• gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
• zajęcia taneczne(grupy starsze)
• balet
• zumba
• zajęcia z ceramiki
• logopeda  i psycholog zajęcia grupowe oraz indywidualne 

Dzieci objęte są stałą opieką specjalistyczną psychologa i logopedy

Raz w miesiącu organizowane są konsultacje ze specjalistami na które serdecznie zapraszamy rodziców.

 

Wysokość opłat obowiazująca w przedszkolu "Bajeczka"
w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014.

• Wpisowe: 500zł jest to jednorazowa bezzwrotna opłata w chwili podpisania umowy.

• Czesne: za miesiąc wynosi 900zł, opłacane jest z góry przelewem do 5 każdego
miesiąca na konto przedszkola. W czesne wliczane są wszystkie zajęcia dodatkowe.

Nr. konta na opłaty: 13 1050 1924 1000 0022 6587 1877

 

• Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy,
• Dzieci przyjmowane są wg. kolejności zgłoszeń,
• Pierwszeństwo mają dzieci których starsze rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało
do przedszkola "Bajeczka",
• Dzieci wpisane są na listę do przedszkola po podpisaniu przez rodziców umowy
i wpłaceniu wpisowego.
Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku kiedy państwo planujecie zapisanie swojego dziecka do przedszkola "Bajeczka" należy pobrać kartę w placówce, wypełnić, złożyć i skontaktować sie z Dyrektorem w celu podpisania umowy.

Umowa
Szczególne warunki współpracy rodziców z przedszkolem "Bajeczka" precyzuje umowa o świadczeniu usług na rok bieżący która zawierana jest na miejscu w placówce.

 

Kadra pedagogiczna
To młody zespół wykształconych nauczycieli, którzy dbają o miłą rodzinną atmosferę
w przedszkolu, mają bardzo dużą wiedzę oraz wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej, w swojej pracy uwzględniają indywidualne podejście do każdego dziecka, mają bardzo dobry kontakt z dziećmi, rozumieją i dostrzegają ich potrzeby, są uzdolnieni muzycznie, plastycznie co umożliwia rozwijanie indywidualnie talentu każdego dziecka.

Specjaliści
W skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin - instruktorzy zajęć dodatkowych, psycholog, logopeda, i metodyk.

• Psycholog - pracuje z dziećmi w grupie. Współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców udzielając różnego rodzaju porad.

• Logopeda - organizuje zajęcia grupowe z dziećmi oraz indywidualną terapie
logopedyczną wspierając prawidłowy rozwój mowy dziecka.

• Metodyk - czuwa nad realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego.
Pomaga i wspiera nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy. Monitoruje postępy
edukacyjne dzieci oraz organizuje szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu.

 

Dbając o dobrą adaptację dziecka do przedszkola, przez cały okres wakacyjny(lipiec sierpień) zapraszamy dzieci nowo przyjęte w dowolnych godzinach od 7:00-18:00.

Dzieci poznają przedszkole, uczestniczą w zajęciach, oswajają się z nowym miejscem
i nawiazują kontakt z równieśnikami i personelem.

 


Design by Bartosz Mikolajewski