dzień jak codzień
20160323_115224 20160323_115233 20160323_115248 20160323_115300 CAM04266 CAM04268 CAM04270 CAM04273 CAM04277 CAM04284 CAM04287 DSC_0746 DSC_0747 DSC_0748 DSC07596 DSC07597 DSC07599 Dzień jak codzień - pedagogika cyrku IMAG0538 IMAG0539 IMAG0540 IMAG0792 IMAG0793 IMAG0794 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
dzień słońca
WP_20160317_001 WP_20160317_002 WP_20160317_008 WP_20160317_011 WP_20160317_012 WP_20160317_014 WP_20160317_015 WP_20160317_017 WP_20160317_020 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
eksperymenty z wodą
WP_20160229_002 WP_20160229_004 WP_20160229_009 WP_20160229_012 WP_20160229_016 WP_20160229_018 WP_20160301_013 WP_20160301_019 WP_20160302_003 WP_20160302_007 WP_20160302_013 WP_20160303_002 WP_20160303_004 WP_20160303_005 WP_20160303_007 WP_20160303_011 WP_20160303_013 WP_20160303_035 WP_20160303_045 WP_20160303_047 WP_20160303_048 WP_20160303_057 WP_20160304_002 WP_20160304_004 WP_20160304_006 WP_20160304_008 WP_20160304_012 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
europejski dzień logopedy
CAM04187 CAM04189 CAM04192 IMAG0766 IMAG0767 IMAG0768 IMAG0769 IMAG0770 IMAG0771 WP_20160311_002 WP_20160311_007 WP_20160311_010 WP_20160311_011 WP_20160311_013 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
konkurs na zwiastowanie
WP_20160315_001 WP_20160315_004 WP_20160315_006 WP_20160315_009 WP_20160315_011 WP_20160315_015 WP_20160315_016 WP_20160315_026 WP_20160315_033 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
konkurs piosenki mazowieckiej
DSCN0900 DSCN0913 DSCN0928 DSCN0936 Konkurs Piosenki Mazowieckiej Łowiczanka Jestem 3 WP_20160318_002 WP_20160318_006 WP_20160318_009 WP_20160318_014 WP_20160318_015 WP_20160318_025 WP_20160318_037 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
konkurs plastyczny na koszyczek wielkanocny
WP_20160323_002 WP_20160323_003 WP_20160323_004 WP_20160323_005 WP_20160323_007 WP_20160323_008 WP_20160323_009 WP_20160323_010 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
krakowski targiem
20160309_094951 20160309_095059 20160309_095116 20160309_105012 20160309_125034 CAM04167 CAM04169 CAM04172 CAM04178 CAM04180 CAM04183 CAM04185 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
kuchcikowo
20160324_093156 20160324_094312 20160324_094503 DSC_0757 DSC_0760 DSC_0764 DSC_0766 DSC_0773 DSC_0775 DSC_0781 DSC_0785 IMAG0563 IMAG0564 IMAG0565 IMAG0566 IMAG0569 IMAG0572 IMAG0573 IMAG0581 WP_20160307_016 WP_20160307_018 WP_20160307_020 WP_20160307_021 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
międzynarodowy dzień teatru
IMAG0801 IMAG0802 IMAG0805 IMAG0806 IMAG0809 IMAG0810 IMAG0811 IMAG0814 IMAG0816 IMAG0819 IMAG0821 IMAG0823 IMAG0825 IMAG0831 IMAG0832 IMAG0834 IMAG0839 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
palemki wielkanocne
CAM04208 CAM04212 CAM04225 CAM04232 CAM04240 CAM04251 CAM04253 CAM04257 IMAG0633 IMAG0684 IMAG0686 IMAG0687 IMAG0688 IMAG0689 IMAG0690 IMAG0691 IMAG0692 IMAG0693 IMAG0694 IMAG0696 IMAG0698 IMAG0700 IMAG0701 IMAG0702 IMAG0703 IMAG0708 Palma Wielkanocna 2 Palma Wielkanocna 3 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
pierwszy dzień wiosny
IMAG0786 powitanie wiosny 2 powitanie wiosny 4 powitanie wiosny 5 powitanie wiosny WP_20160321_001 WP_20160321_003 WP_20160321_004 WP_20160321_005 WP_20160321_009 WP_20160321_010 WP_20160321_013 WP_20160321_014 WP_20160321_016 WP_20160321_017 WP_20160321_018 WP_20160321_020 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
przedstawienie wielkanocne gr V
DSC07847 DSC07849 DSC07854 DSC07856 DSC07860 DSC07863 DSC07866 DSC07869 DSC07875 DSC07880 DSC07885 DSC07894 DSC07896 DSC07908 DSC07912 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
robotyka duże przedszkole
P3104142 P3104144 P3104146 P3104148 P3104153 P3104162 P3104163 P3104171 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
śniadanie wielkanocne
DSC_0804 DSC_0805 DSC_0807 DSC_0809 DSC_0811 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
warsztaty z rodzicami
DSC_0728 DSC_0736 DSC_0738 DSC_0740 DSC_0741 DSC_0742 DSC07625 DSC07630 DSC07631 DSC07640 DSC07642 DSC07646 DSC07651 DSC07652 DSC07654 IMAG0644 IMAG0645 IMAG0647 IMAG0648 IMAG0651 IMAG0652 IMAG0653 IMAG0654 IMAG0655 IMAG0656 IMAG0659 IMAG0662 IMAG0663 IMAG0666 IMAG0667 IMAG0668 IMAG0670 IMAG0674 WP_20160315_038 WP_20160315_039 WP_20160315_042 WP_20160315_043 WP_20160315_046 WP_20160315_048 WP_20160315_050 WP_20160315_057 lightbox web photo galleryby VisualLightBox.com v6.1


Design by Bartosz Mikolajewski