Rekrutacja na rok 2016/2017 została zakończona


Nasze przedszkole oddziałowywuje na dzieci tak, by wyrosły na ludzi twórczych, o szerokich i różnorodnych zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach. Poprzez wszystkie dostępne nam metody i formy oddziaływań stworzymy dzieciom bardzo dobre warunki rozwojów.

Dla "naszych" dzieci jesteśmy nauczycielami - przewodnikami. Przekazujemy im m.in. takie wartości jak: dobro, piękno, prawda.

Ściśle współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, fundacjami, organizacjami i strukturami samorządowymi działającymi na rzecz edukacji tak, by nasza wspólna działalność zmierzała do jak najlepszego i najpełniejszego wychowania, opiekowania się dziećmi oraz ich nauczania.

Zapisy do przedszkola trwaja przez cały rok kalendarzowy - przyjmujemy dzieci według kolejności zgłoszeń.

Serdecznie Zapraszamy

           Statut przedszkola          


Koncepcja pracy przedszkola

Jesteśmy już
13 lat !!!

Design by Bartosz Mikolajewski