Nasze przedszkole oddziałowywuje na dzieci tak, by wyrosły na ludzi twórczych, o szerokich i różnorodnych zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach. Poprzez wszystkie dostępne nam metody i formy oddziaływań stworzymy dzieciom bardzo dobre warunki rozwojów.

Dla "naszych" dzieci jesteśmy nauczycielami - przewodnikami. Przekazujemy im m.in. takie wartości jak: dobro, piękno, prawda.

Ściśle współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, fundacjami, organizacjami i strukturami samorządowymi działającymi na rzecz edukacji tak, by nasza wspólna działalność zmierzała do jak najlepszego i najpełniejszego wychowania, opiekowania się dziećmi oraz ich nauczania.

Zapisy do przedszkola trwaja przez cały rok kalendarzowy - przyjmujemy dzieci według kolejności zgłoszeń.

Serdecznie Zapraszamy


ZAJĘCIA DODATKOWE
NOWOŚĆ OD WRZEŚNIA
 • język angielski
 • rytmika
 • zajęcia plastyczne ze sztuką
 • warsztaty integracyjne
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
 • zajęcia taneczne
 • logopeda i psycholog zajęcia grupowe i indywidualne
 • robotyka
 • integracja sesnoryczna
 • balet
 • zumba
 • zajęcia z ceramiki


           Statut przedszkola          


Koncepcja pracy przedszkola

Design by Bartosz Mikolajewski