PROGRAM ADAPTACYJNY DZIECI 2,3 LETNICH

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

BAJECZKA

         


REGULAMIN REKRUTACJI NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,,BAJECZKA’’

Nasze przedszkole oddziałowywuje na dzieci tak, by wyrosły na ludzi twórczych, o szerokich i różnorodnych zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach. Poprzez wszystkie dostępne nam metody i formy oddziaływań stworzymy dzieciom bardzo dobre warunki rozwojów.

Dla "naszych" dzieci jesteśmy nauczycielami - przewodnikami. Przekazujemy im m.in. takie wartości jak: dobro, piękno, prawda.

Ściśle współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, fundacjami, organizacjami i strukturami samorządowymi działającymi na rzecz edukacji tak, by nasza wspólna działalność zmierzała do jak najlepszego i najpełniejszego wychowania, opiekowania się dziećmi oraz ich nauczania.

Serdecznie Zapraszamy

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013 w Przedszolu Bajeczka

Jesteśmy już
12 lat !!!


Design by Bartosz Mikolajewski